افراد


 

نام و نام خانوادگی

سمت

حجت الاسلام والمسلمین دکتر سیدمهدی ساداتی نژاد

مسئول نهاد

حجت السلام والمسلمین آقای مصطفی مرشدسلوک معاون نهاد

آقای مهدی قاسمی

مدیر اجرائی

حجت السلام والمسلمین آقای احمد دلنواز

نماینده دفتر نهاد در دانشکده کشاورزی

حجت السلام والمسلمین آقای مجید منهاجی

نماینده دفتر نهاد در دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی شهرستان نور

آقای هادی رستمی علیپور کارشناس-مسئول دفتر پردیس مرکزی
آقای امیر علاء مسئول دفتر دانشکده منابع طبیعی

خانم شادی نوری

مسئول واحد خواهران
آقای مجید رسولی مدیر فرهنگی مسجد
آقای مهدی رستمی علیپور کارپرداز
آقای محمد امین رمضانی متصدی امور دفتری
آقای کاک مراد کاه کرمی خادم مسجد
آقای احد الماسی مسئول خدمات