هم‌اندیشی استادان


 

bullet اساسنامه شورای عالی هم‌انديشی استادان دانشگاه‌ها

مقدمه:
نظر به تأكيدات مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده بهينه از ظرفيت‌های علمی و فرهنگی استادان دانشگاه‌ها، شورای عالی هم‌انديشی استادان با هدف به فعليت رساندن استعدادهای عظيم ملی در زمينه‌های مطالعه، ارزيابی، آينده انديشی و راه حل‌يابی در مسائل كلان ملی و دانشگاهی در چهارچوب اساسنامه ذيل آغاز به فعاليت می‌كند.

ماده (۱): نام
نام مجموعه عبارت است از شورای عالی هم‌انديشی استادان دانشگاه‌ها كه به اختصار شورای عالی هم‌انديشی ناميده می‌شود.

ماده (۲): اهداف

 • ايجاد زمينه حضور فعال‌تر اساتيد در عرصه‌های فرهنگی دانشگاه
 • شناسايی و تقويت زمينه‌های تعامل علمی، فرهنگی بين حوزه و دانشگاه
 • تقويت خرد ورزی، آزادانديشی و توليد علم
 • حمايت از تشكيل و اجرای جلسات هم‌انديشی در دانشگاه‌ها
 • استفاده از توانمندی‌های علمی، تخصصی استادان
 • ايجاد زمينه تعامل سازنده دانشگاهيان و مديران كلان نظام

 

ماده (۳): وظايف

 • شناسايی اولويت‌های موضوعی جلسات هم‌انديشی دانشگاه‌ها
 • زمينه‌سازی جهت برگزاری همايش‌ها، نشست‌ها و پژوهش‌های مشترك حوزه و دانشگاه
 • انسجام و ساماندهی شبكه هم‌انديشی كشور و بررسی و ارزيابی فعاليت‌ها
 • اهتمام بر برگزاری همايش سالانه شوراهای هم‌انديشی در سطح كشور و مناطق
 • حمايت از ايجاد و توسعه كرسی‌های آزادانديشی در دانشگاه‌ها
 • ايجاد زمينه برای شكل گيری نهضت توليد علم و جنبش نرم‌افزاری در دانشگاه‌ها

 

ماده (۴): اعضای شورای عالی هم انديشی
اين شورا كه مرجع انسجام و ساماندهی جلسات هم‌انديشی است از طريق چهار نشست فصلی با تركيب ذيل به انجام وظايف در راستای تحقق اهداف می‌پردازد:
الف – اعضای حقوقی:

 • رئيس نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها (رئيس شورا)
 • رئيس مركز هم‌انديشی استادان و نخبگان دانشگاهی (دبير شورا)
 • معاونان پژوهشی و فرهنگی وزارت‌های علوم، تحقيقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی
 • معاونان پژوهشی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی
 • معاونت پژوهشی حوزه علميه
 • معاونت فرهنگی نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها
 • رئيس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 • رئيس جهاد دانشگاهی يا معاون فرهنگی ايشان
 • رئيس سازمان بسيج اساتيد
 • رئيس پژوهشگاه علوم انسانی
 • يكی از دبيران برگزيده دفاتر هم‌انديشی

ب – اعضای حقيقی
سه نفر از اساتيد فعال دفاتر هم انديشي با تصويب شورا
تبصره (۱): شورا می‌تواند جهت تحقق اهداف نسبت به تشكيل شوراهای استانی و دانشگاهی براساس آئين‌نامه پيشنهادی دبيرخانه و تصويب شورا اقدام نمايد.
تبصره (۲): شورا می‌تواند نسبت به تشكيل كار گروه‌های مطالعاتی اقدام نمايد.

bullet کارگاه‌های هم‌اندیشی برگزار شده ویژه استادان دانشگاه تربیت مدرس

ردیف دانشگاه موضوع کارگاه مدرس مربوطه تعداد جلسات سال برگزاری
1 تربیت مدرس سینما و فمنیسم - - 1390-1391
2 تربیت مدرس مدرنیته - 4 جلسه 1390-1391
3 تربیت مدرس اندیشه سیاسی (شناخت مبانی فلسفه غرب) - - 1390
4 تربیت مدرس اقتصاد مقاومتی - - 1390
5 تربیت مدرس راههای دستیابی به معرفت از دیدگاه قرآن - - 1391
6 تربیت مدرس علم دینی حجت الاسلام دکتر خسروپناه 4 جلسه 1392
7 تربیت مدرس اقتصاد مقاومتی دکتر آقا محمدی
(عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام)
4 جلسه 1393
8 تربیت مدرس مدیریت ، سیاست گذاری و مهدویت دکتر گودرزی
(عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق)
5 جلسه 1393
9 تربیت مدرس آسیب شناسی ارتباط صنعت و دانشگاه جلسه اول: دکتر نصیری (عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و مشاور وزيرصنايع و معادن)
جلسه دوم: دکتر حمیدرضا شاهوردی (عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس)
جلسه سوم: دکتر محمد جواد رسائی
(عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس)
3 جلسه 1394
10 تربیت مدرس آینده پژوهی و علم معاصر دکتر فتح اللهی
(عضو هیئت علمی و معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس)
2 جلسه (ادامه دارد) 1394-1395