En
 • دکتری (1367)

  مهندسی عمران ، سازه های دریایی

  لندن، انگلستان

 • کارشناسی‌ارشد (1364)

  طراحی سازه های فولادی

  امپریال کالج، انگلستان

 • کارشناسی (1363)

  مهندسی عمران

  دانشگاه صنعتی شریف،

 • سازه های فولادی مقاوم در برابر زلزله
 • استفاده از ابزارهای مستهلک کننده انرژی در طراحی لرزه ای سازه ها

داده ای یافت نشد

زبان:

سال:

نوع:

دروس نیمسال جاری (بهار 98)

 • کارشناسی ارشد
  سازه های فولادی پیشرفته (3 واحد)
  دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، گروه مهندسی سازه
 • کارشناسی ارشد
  مهندسی زلزله (3 واحد)

دروس نیمسال قبل (پاییز 97)

 • کارشناسی ارشد
  دینامیک سازه های دریائی (3 واحد)
  دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، گروه سازه های دریایی
 • کارشناسی ارشد
  سکوهای دریایی (3 واحد)
 • دکتری
  دینامیک سازه های پیشرفته (3 واحد)
  داده ای یافت نشد
  داده ای یافت نشد

مهم

جدید

  اطلاعیه ای درج نشده است