جدیدترین اخبار
همایش "تسکین به وسیله هنر"
همایش "تسکین به وسیله هنر" با همکاری پژوهشکده فناوری اطلاعات، گروه آرت بال و شرکت چالشگران ادراک ناب 26خرداد1398
مدرسه تابستانه ارتقا عملکرد مغزی
ارتقا عملکرد ذهنی مبتنی بر جدید ترین تکنولوژی های روز 23خرداد1397
برگزاری کارگاه آموزشی "بهبود دقت گرامری"
از مجموعه کارگاه های Academic Writing ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه 1ارديبهشت1397