جدیدترین اخبار
برگزاری اولین نشست «نقش علوم انسانی در ارتقاء محیط کسب و کار با تأکید بر پارکهای علم و فناوری»‌
نشست «نقش علوم انسانی در ارتقاء محیط کسب و کار با تأکید بر پارکهای علم و فناوری» توسط پژوهشکده اقتصاد در روز یکشنبه مورخ 29 اردیبهشت ماه 1398 برگزار ‌گردید. 20خرداد1398
برگزاری هشتمین دور از سلسله نشست‌های «گفت‌وگوهای توسعه»
دور هشتم سلسله نشست‌های «گفت‌وگوهای توسعه» به بازخوانی و نقد آثار اصلی و مهم دکتر علی رضاقلی در پژوهشکده پرداخت. 5خرداد1398
برگزاری هفتمین دور از سلسله نشست‌های «گفت‌وگوهای توسعه»
دور هفتم سلسله نشست‌های «گفت‌وگوهای توسعه» به بازخوانی و نقد آثار اصلی و مهم دکتر ناصر فکوهی در پژوهشکده پرداخت. 30ارديبهشت1398

ارتباط با ما
82883901 - 82883903
88008571
erc@modares.ac.ir
Eri.modares.ac.ir