متن کامل خبر


 
عمل‌گرائی دنیامحورانه جزء انفکاک‌ناپذیر عقلانیت جدید مغرب‌زمین

خلاصه خبر: حجت الاسلام والمسلمین علی فلاح‌رفیع مسئول نهاد رهبری دانشگاه تربیت مدرس در ادامه سلسله مباحث عقلانیت قرآنی و مقایسه‌ی آن با عقلانیت غربی در جلسه شورای دانشگاه: یکی از مولفه‌های عقلانیت غربی عمل‌گرایی دنیامحورانه در این دوره می‌باشد.

حجت الاسلام والمسلمین علی فلاح‌رفیع مسئول نهاد رهبری دانشگاه تربیت مدرس در ادامه سلسله مباحث عقلانیت قرآنی و مقایسه‌ی آن با عقلانیت غربی به ذکر مولفه دیگری از عقلانیت غربی پرداختند. وی در این جلسه پس از بیان تحولات سیاسی اجتماعی و اقتصادی در عصر رنسانس در غرب به نظریه‌های پاره‌ای از فیلسوفان دوره‌ی جدید اشاره کردند و افزودند: یکی از مولفه‌های عقلانیت غربی عمل‌گرایی دنیامحورانه در این دوره می‌باشد.

دکتر فلاح‌رفیع سپس گفتند: از دوره جدید به این سو عمل در راستای زندگی مادی و تحول در سطح زیست این جهانی جزء رویکردهای اصلی تفکر غربی واقع شد به گونه‌ای که یکی از مولفه‌های لاینفک تمدن غربی گردید. این رویکرد مستلزم ابزار و فنون و صناعات بود که به نوبه خود تحول تکنولوژیک را در پی آورد.

ایشان افزودند: از نظر کسانی چون توماس هابز منافع فردی مقدم بر هر چیز دیگری است لذا می‌بایست بزرگترین دغدغه افراد انسانی حفظ خود و صیانت ذات خویشتن خویش باشد، و این صیانت ذات از نظر هابز تا آنجا اهمیت دارد که فرد برای بقای خود می‌تواند و بلکه باید دیگران را نابود کند تا خود بماند، مگر بقای دیگران به نوعی به نفع فرد باشد و به بقای وی کمک کند. با این وصف یک بخش مهم از عقلانیت همان نگاه تکنولوژیک برای بقاء و غلبه بر دیگران است.

استاد فلسفه دانشگاه تربیت‌مدرس به نتایج حاصل از تحول ابزاری و عقلانیت ناشی از آن اشاره کردند و سه تحول رخ داده در این زمینه را برشمرده و توضیحاتی در مورد هریک ارائه دادند.

6 دی 1395 / تعداد نمایش : 721