متن کامل خبر


 
تغییر تاریخ ویزیت متخصص تغذیه مرکز بهداشت و درمان

خلاصه خبر: ویزیت دکتر صادقی یکشنبه ۲۳ مهر ماه کنسل و به روزهای یک شنبه ۳۰ مهر و سه شنبه 2 آبان موکول شده است.

ویزیت دکتر صادقی یکشنبه ۲۳ مهر ماه کنسل و به روزهای یک شنبه ۳۰ مهر و سه شنبه 2 آبان موکول شده است.

22 مهر 1396 / تعداد نمایش : 977