متن کامل خبر


 
دو سمینار آموزش بهداشت برگزار می‌شود

خلاصه خبر: مرکز بهداشت و درمان، سمینار آموزش بهداشت ویژه کلیه نیروهای خدماتی و سمینار آموزش بهداشت ویژه کلیه پرسنل آشپزخانه در دانشگاه برگزار می‌نماید.

برگزاری سمینار آموزش بهداشت در دانشگاه

  1. سمینار آموزش بهداشت، ویژه کلیه نیروهای خدماتی دانشگاه تربیت مدرس در تاریخ 95/04/23  برگزار می­‌گردد.
  2. سمینار آموزش بهداشت، ویژه کلیه پرسنل آشپزخانه دانشگاه تربیت مدرس در تاریخ 95/04/30 برگزار می‌­گردد.
23 تیر 1395 / تعداد نمایش : 1541