ارتباط با ما


 

آدرس


ضلع جنوبی دانشگاه تربیت مدرس؛ خیابان سیندخت؛ کوچه شهریور؛ پلاک 77.

تلفن


88634164-82883071

دورنگار


ایمیل


clinic@modares.ac.ir

وب سایت