ارتباط با ما


 

bulletحوزه معاونت دانشجویی

 • آدرس: دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان مرکزی، طبقه سوم، معاونت دانشجویی
 • تلفن: 82882013
 • دورنگار: 82883019
 • Email: moavendf@modares.ac.ir

bulletمدیریت امور دانشجویی

 • آدرس: دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان مدیریت امور دانشجویی
 • تلفن: 82883029
 • دورنگار:
 • Email: moavendf@modares.ac.ir

bulletاداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

 • آدرس: دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان شهید مطهری، روبروی دفتر روابط عمومی، مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
 • تلفن: 82883029
 • دورنگار: 88220207
 • Email: moavendf@modares.ac.ir

bulletمرکز بهداشت و مشاوره دانشجویی

 • آدرس: دانشگاه تربیت مدرس، خیابان سیندخت، کوچه شهریور، پلاک 77.
 • تلفن: 82883040، 88634164، خطوط داخلی پذیرش: ( 3853) (3854) (3249)
 • دورنگار: 88220207
 • Email: clinic@modares.ac.ir

bulletمرکز تربیت بدنی

 • آدرس: ضلع جنوب غربی دانشگاه تربیت مدرس؛ مرکز تربیت بدنی..
 • تلفن: 82883178
 • دورنگار: 88220218
 • Email: moavendf@modares.ac.ir