متن کامل خبر


 
دانشجویان در صورت عدم پرداخت بدهی خوابگاهی مشمول جریمه نقدی خواهند شد

خلاصه خبر: دانشجویان بدهکار هرچه سریعتر (تا ساعت 15 یکشنبه 15 بهمن ماه) نسبت به پرداخت بدهی اقدام نمایند.

بدینوسیله  به اطلاع دانشجویان می‌رساند نسبت به پرداخت اجاره بها و  مابه التفاوت در سیستم هرچه سریعتر (تا ساعت 15 یکشنبه 15 بهمن ماه) اقدام نمایید.
تذکر مهم: دانشجویان در صورت عدم پرداخت بدهی مشمول جریمه نقدی خواهند شد.

15 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 672