متن کامل خبر


 
ثبت‌نام خوابگاه متاهلی ویژه دانشجویان آقای مقطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته‌های غیر کشاورزی

خلاصه خبر: دانشجویان محترم مقطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته‌های غیر کشاورزی ورودی مهر ماه سال 1395(آقایان) متقاضی خوابگاه متأهلی موسی نژاد از تاریخ 95/08/03 لغایت 95/08/11 به اداره خوابگاه‌ها مراجعه نمایند.

بدینوسیله از متقاضیان سکونت در خوابگاه متاهلی موسی‌نژاد دعوت می‌گردد از تاریخ 95/08/03 لغایت 95/08/11 در وقت اداری به ساختمان مدیریت امور دانشجویی - طبقه اول - اداره خوابگاه‌ها - اتاق شماره 113 مراجعه کنند تا پس از اولویت‌بندی و وجود ظرفیت بتدریج نسبت به اسکان آنان اقدام گردد.

4 آبان 1395 / تعداد نمایش : 1510