متن کامل خبر


 
آخرین مهلت استفاده از خوابگاه برای ساکنین غیرمجاز

خلاصه خبر: آخرین مهلت استفاده از خوابگاه 95/5/30 می‌باشد و هزینه سکونت به‌صورت نقدی اخذ می‌گردد.

قابل توجه دانشجویان خوابگاهی:

1.  مقطع کارشناسی‌ارشد ورودی 92
2.  مقطع دکتری ورودی 90
3.  شبانه
4.  پردیس
5.  نیمه‌حضوری
6.  میهمان ساکن در خوابگاه
آخرین مهلت استفاده از خوابگاه 95/5/30 می‌باشد و هزینه سکونت بر اساس مقررات محاسبه و به‌صورت نقدی اخذ می‌گردد. لذا ضرورت دارد از تاریخ 95/5/31 نسبت به تحویل و تخلیه خوابگاه‌های خود  اقدام نمایید. ضمناً در صورت تمایل به استفاده از خوابگاه خودگردان، برای اخذ معرفی‌نامه به اداره خوابگاه‌ها مراجعه نمایید.
بدیهی است درصورت عدم تخلیه این اداره براساس ضوابط اقدام خواهد کرد.

30 تیر 1395 / تعداد نمایش : 1583