فرم‌ها


 
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
دستورالعمل اعطای وام ویژه دانشجویان دکتری دکتری 6
فرم انتخاب طرح پژوهشی برتر مشترک 10
فرم پيشهاد/ايده SBDC مشترک 5
فرم طرح جامع SBDC مشترک 4
فرم پيشرفت پروژه SBDC مشترک 1
فرم پيشنهاد پروژه به مركز صنايع نوين ( فرم شماره 1) مشترک 5
فرم پيشنهاد پروژه به مركز صنايع نوين ( فرم شماره 2) مشترک 3
فرم پرداخت به اعضاي تيم پژوهشي مشترک 3
فرم مربوط به تکمیل اطلاعات مشترک 6
فرم ارائه پیشنهاد مشترک 20
نمونه قرارداد مشترک 10
فرم ارائه پیشنهاد مشترک 10
آئین‌نامه اجرایی مشترک 11
فرم داوري ايده پردازي دانشجويي در دانشگاه مشترک 3
فراخوان ايده پردازي دانشجويي در سال 1390 مشترک 0
فرم نمونه قرارداد داخلي بين دانشگاه و اعضاي هيات علمي هیات علمی 6