پژوهش و تاریخ هنر


 

گروه پژوهش هنر با هدف توسعه پژوهش‌های نظری در مقطع تحصیلات تکمیلی حوزه های مختلف هنر بنیان نهاده شد و در حال حاضر یکی از مراکز دانشگاهی پیشگام در حوزه مطالعات نظری هنر در ایران محسوب می‌شود. اولین پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی‌ارشد در گروه پژوهش هنر از سال 1374 صورت گرفته است و از سال 1378 نیز اولین دانشجویان دکتری در این گروه مشغول به تحصیل شده‌اند. دانشجویان مورد پذیرش در این رشته دارای پیشینه‌های هنری گوناگونی در زمینه هنرهای تجسمی، نمایشی و کاربردی هستند و ساختار دروس در دو دوره ارشد و دکتری بگونه‌ای سازماندهی شده است که علاوه بر افزایش توانایی در زمینه فلسفه هنر و زیبایی شناسی، روش شناسی تحقیق و مباحث بنیادی هنر، آشنایی با هنرمندان و سبک‌های گوناگون هنری در زمینه های مختلف و مباحث بین رشته‌ای و تئوری های فلسفه، مباحث دینی و فرهنگی، جامعه شناسی، روانشناسی، آموزش و زیبایی شناسی و نقد هنر را در بر می‌گیرد. چشم انداز گروه را تربیت دانش آموختگانی با توانایی توسعه مباحث نظری‌ در زمینه تاریخ و فلسفه هنر، زیبایی شناسی، نقد و مطالعات بین رشته‌ای در حوزه هنر تشکیل می‌دهد. علاوه بر هنر مدرن و معاصر جهان، تمرکز بر هنرهای ایران در دوران باستان، اسلامی و معاصر زمینه‌های اصلی تحقیقاتی گروه را تشکیل می‌دهد. تولید دانش نظری در قالب تحقیقات دانشگاهی در حوزه‌های مختلف هنر از اهداف مهم این گروه است. چشم‌انداز گروه پژوهش هنر، ارتقاء سطح کیفی پژوهش‌ها در جهت هر چه بیشتر متناسب کردن آن‌ها با نیازهای فکری جامعه هنری ایران است.